Tjänster

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Vi har stor erfarenhet från en rad olika områden inom SCM. Vi arbetar både med analyser/förstudier och genomförande. Exempel på områden där vi har god erfarenhet är flöden och nätverksdesign, planeringsprocesser som prognostisering, lagerstyrning, kapacitetsplanering och Sälj och Verskamhetsplanering (Sales & Operations Planning) , nyckeltal och uppföljning, organisationsdesign samt införande av systemstöd.

 

SYSTEMIMPLEMENTATION

Vi har arbetat i ett flertal stora och komplexa systemimplementationer i flera olika branscher. I dessa projekt har vi haft projektledarroller och koordinerande roller som bland annat har omfattat; leverantörsutvärdering och val av systemlösning, systemkravställning, systemdesign, integrationer, datamigrering, test, utbildning, kommunikation och förändringsledning samt driftsättning.

 

PROJEKTLEDNING

Vi har haft projektledar- och delprojektledarroller i ett stort antal affärskritiska förändringsprojekt på flera av Sveriges största företag. Vi har god vana av att skapa högpresterande team, balansera kostnad kvalitet och tid, hantera risker och involvera intressenter för att maximera projektens affärsnytta.